Αεροπορικά ταξίδια, να πάμε ή να μην πάμε?

Παρ’ότι το 58% δηλώνει ότι ανέβαλε τα πλάνα για τις καλοκαιρινές διακοπές τους, εντούτοις το 68% νιώθει ότι θα μπορούσε να ταξιδέψει αεροπορικώς – 20% νιώθουν αρκετά άνετα να ταξιδέψουν ενώ το 48% με κάποιες ανησυχίες.