Αυτή είναι η έρευνα με την μεγαλύτερη συμμετοχή!

Είναι σίγουρο πως η πανδημία έχει επηρεάσει σε δυσανάλογα μεγάλο βαθμό όλους τους τομείς των επιχειρήσεων και των εργαζόμενων τους.
Έντονες συζητήσεις προκάλεσαν τα μέτρα στήριξης των εργαζομένων που ανακοινώθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Μέσα από όλες τις έρευνες του My Opinion, μεγάλο ενδιαφέρον έδειξαν οι πάνελιστ, στην έρευνα που αφορούσε τα μέτρα στήριξης, η οποία διεξάχθηκε κατά την περίοδο της πανδημίας. Το 75% των συμμετέχοντων έχουν αξιολογήσει θετικά τα μέτρα στήριξης των εργαζομένων.

Ελπιδοφόρα η εικόνα που παρουσιάζετε και ελπίζουμε πραγματικά ο κάθε εργαζόμενος που επηρεάζεται από τις επιπτώσεις της πανδημίας, να στηριχθεί ανάλογα!