Διεθνής Μέρα Τεχνολογίας

Με το 94% των νοικοκυριών στην Κύπρο να έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο και σχεδόν το 90% του πληθυσμού (ηλικίες 16-74), να το έχουν χρησιμοποιήσει τουλάχιστον μία φορά κατά το πρώτο τρίμηνο του 2022*, μπορούμε με ασφάλεια να συμπεράνουμε ότι η τεχνολογία της πληροφορίας έχει καθιερωθεί για τα καλά στην Κύπρο και διαδραματίζει ένα μεγάλο ρόλο στην καθημερινή μας ζωή.  Ο τρόπος που επικοινωνούμε, ο τρόπος που ψάχνουμε για πληροφορίες, ο τρόπος αγοράζουμε προϊόντα και υπηρεσίες, ακόμη και ο τρόπος που συμμετέχουμε στα κοινά έχει μεταβεί σε μεγάλο βαθμό από το φυσικό στο διαδικτυακό περιβάλλον.  Και η πανδημία επιτάχυνε την ταχύτητα της μετάβασης αυτής.

Στην Pulse MR,  συμβαδίζοντας με το μεταβαλλόμενο περιβάλλον και ανταποκρινόμενοι στις νέες απαιτήσεις του επιχειρηματικού κόσμου,  έχουμε αναπτύξει την διαδικτυακή κοινότητα My Opinion, με ένα πολύ μεγάλο, συνεχώς αυξανόμενο αριθμό μελών, καλύπτοντας όλες τις ηλικιακές ομάδες, επαρχίες και κοινωνικές τάξεις.  Το μέγεθος της κοινότητας και το πλήθος χαρακτηριστικών πληροφοριών που μαζεύουμε στην εγγραφή, επιτρέπει την ακριβή στόχευση και την αντιπροσωπευτική δειγματοληψία.  Αγκαλιάζοντας αυτή την ευέλικτη μεθοδολογία που παρέχει γρήγοραποιοτικά αποτελέσματα, με τη χρήση στοχεύομενων δειγμάτων και αυτοματοποιημένων καινοτόμων εφαρμογών για την παρουσίαση αποτελεσμάτων σε «ζωντανό» χρόνο, οι περισσότεροι διεθνείς και τοπικοί πελάτες μας έχουν ήδη επιδείξει την προτίμηση τους για την διεξαγωγή ερευνών μέσω του MyOpinion.

Τα μέλη μας ανταμείβονται γενναιόδωρα και παράλληλα τους δίνεται η ευκαιρία να εκφράσουν τις απόψεις τους.   Αυτά τα κίνητρα βοηθούν στην συνεχή προσέλκυση νέων μελών.

Για πληροφορίες/ερωτήσεις σχετικά με τη διεξαγωγή ερευνών επικοινωνήστε μαζί μας στο  business@pulse.com.cy

* Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου, Έρευνα «Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στα νοικοκυριά- 2022