Ίδρυμα ΜΑΖΙ

To Ίδρυμα ΜΑΖΙ δημιουργήθηκε με σκοπό να ενημερώσει το κοινό για τα άτομα που πάσχουν από   διάφορες διατροφικές διαταραχές και παχυσαρκία.

Τα περιστατικά διατροφικών διαταραχών (ανορεξία, βουλιμία, κρεβάτι) και παχυσαρκία που παρατηρήθηκαν στην Κύπρο καταδεικνύουν μια ανησυχητική αύξηση, ιδιαίτερα μεταξύ των νέων γυναικών ηλικίας 15-25 ετών. Η απουσία επαρκούς επιστημονικής έρευνας για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση του προβλήματος, η έλλειψη υποδομής και επαρκής εκπαίδευση και άγνοια του κοινού, δημιουργούν ένα επικίνδυνο σκηνικό.

Με τις δραστηριότητες του Ιδρύματος, φιλοδοξούμε να δράσουμε ως ο καταλύτης που θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις ευαισθητοποίησης και κινητοποίησης πρωτοβουλιών τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα για τη βέλτιστη διαχείριση των διατροφικών διαταραχών και της παχυσαρκίας στην Κύπρο. Ο ιστότοπος του ιδρύματος στοχεύει στην σωστή ενημέρωση, πρόληψη και ευαισθητοποίηση σχετικά με όλα τα θέματα που δραστηριοποιούμαστε.