Έρευνα Movember 2023

Οι εκστρατείες του Movember έχουν πετύχει την ενημέρωση, αλλά απαιτείται περισσότερη δράση: Έρευνα για την Κύπρο, μέσω του My Opinion

Σύμφωνα με την έρευνα για το Movember, την οποία διεξήγαγε η Pulse Market Research σε συνεργασία με την MOVEMBER CYPRUS το 2022 ανάμεσα σε άντρες στην Κύπρο μέσω της διαδικτυακής κοινότητας του My Opinion, η γνώση δεν οδηγεί πάντα σε δράση.

Συγκεκριμένα, ενώ 8 στους 10 ερωτώμενους γνώριζαν για την καμπάνια:

Μόνο 7% είπαν ότι επισκέπτονται τον προσωπικό τους γιατρό συχνά, και
79% δεν έχουν ποτέ εξεταστεί για καρκίνο του προστάτη.

Αυτά τα στοιχεία καταδεικνύουν ότι η ενημέρωση δεν αποτελεί εγγύηση για την δράση, κι ότι χρειάζεται αρκετή πρόοδος ακόμη για την αφύπνιση και την καλλιέργεια κουλτούρας συνείδησης σχετικά με την υγεία, ανάμεσα στον ανδρικό πληθυσμό της Κύπρου.

Για περισσότερες πληροφορίες και πρόσβαση στα αποτελέσματα της έρευνας πατήστε εδώ.

#MyOpinion #movember #menshealth