Παγκόσμια ημέρα Chef!!

Η μαγειρική συμβάλει σε μεγάλο βαθμό στην καταπολέμηση του στρες!
Στην ερώτηση ποια είναι τα hobbies και τα ενδιαφέροντα σας (που δεν αφορούν αθλητικές δραστηριότητες), οι πάνελιστ του My Opinion απάντησαν!

Όπως δείχνει η έρευνα η μαγειρική ήταν η απάντηση με το μεγαλύτερο ποσοστό 68% και με τις γυναίκες να είναι πάνω από τους άντρες με 76%!
Οι ηλικίες που έχουν περισσότερο την μαγειρική σαν hobby είναι 35-44 με 72%.

Παρατηρούμε ότι η μαγειρική υπερτερεί των άλλων hobbies με το σύνολο της να φτάνει στο 68%. Λιγότερο ενδιαφέρον από τις γυναίκες φαίνεται να δείχνουν οι άντρες με το ποσοστό τους να φτάνει το 59%.Το μικρότερο ποσοστό έρχεται να δείξει ο νεότερος πληθυσμός ηλικιών 18-24 με το ποσοστό του 60%!

Παρατηρείται μία πτώση στις μεγαλύτερες ηλικίες αφού από τα 45 και πάνω το ποσοστό πέφτει στο 67%.

Εσύ θεωρείς την μαγειρική ένα τρόπο καταπολέμησης του στρες;

#MyOpinion #Register #ExpressyourOpinion #GetRewarded