Παγκόσμια Ημέρα Προωρότητας

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Προωρότητας η Pulse Market Research πραγματοποίησε έρευνα για τον Σύνδεσμο Μωρά Θαύματα.

Το 61% των ερωτώμενων δήλωσε ότι είχαν ή έχουν άμεση σχέση/εμπειρία με την προωρότητα!

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο 2021 σε άτομα ηλικίας 18-65 από την διαδικτυακή πλατφόρμα ερευνών My Opinion της Pulse Market Research.