Ποσοστό κατοχής κατοικιδίου στα νοικοκυριά

Μεγαλύτερο ποσοστό κατοχής κατοικίδιου στα μεγαλύτερα νοικοκυριά. Συγκεκριμένα στα νοικοκυριά με 1 άτομο το 37% δηλώνουν ότι έχουν κατοικίδιο, με 2 άτομα το 46% και με 3+ άτομα το 53%.