Στηρίζουμε το έργο του Αντικαρκινικού Συνδέσμου Κύπρου

Ένας ακόμη μη κερδοσκοπικός οργανισμός, του οποίου το έργο του στηρίζει το My Opinion, είναι ο Αντικαρκινικός Σύνδεσμος Κύπρου.

Ο σύνδεσμος, τα τελευταία 50 χρόνια, βοηθά ασθενείς με καρκίνο σε όλες τις ανάγκες τους που πιθανόν να έχουν. Πέραν την ιατρική περίθαλψη, προσφέρουν υπηρεσίες ανακουφιστικής φροντίδας εντελώς δωρεάν.

Ο Σύνδεσμος βρίσκεται δίπλα στον καρκινοπαθή σε όλα τα στάδια της ασθένειας του είτε στα δύο Κέντρα Ανακουφιστικής Φροντίδας που λειτουργεί, την «Αροδαφνούσα» στη Λευκωσία και το «Ευαγόρειο» στη Λεμεσό, είτε στα σπίτια των ασθενών σε όλες τις πόλεις και χωριά της Κύπρου.

Οι υπηρεσίες του Συνδέσμου περιλαμβάνουν νοσηλευτική φροντίδα, ψυχολογική, κοινωνική και πνευματική στήριξη των ασθενών αλλά και των μελών των οικογενειών τους.
Όλες οι υπηρεσίες προσφέρονται δωρεάν ανεξάρτητα από την κοινωνικό-οικονομική κατάσταση του ασθενή, την καταγωγή ή το θρήσκευμά του.

Το My Opinion μέσα από το δικό του έργο παροτρύνει τα μέλη της κοινότητας του να στηρίξουν με το δικό τους τρόπο τον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο Κύπρου!