…είναι μια σημαντική συνεργασία για εμάς …

“…είναι μια σημαντική συνεργασία για εμάς …όχι μόνο προωθούμε το έργο του οργανισμού στο κοινό αλλά λαμβάνουμε και στήριξη για να ενδυναμώσουμε τις προσπάθειες για την προστασία των παιδιών’ (Άντρια Νεοκλέους, Hope for Children)

To My Opinion είστε εσείς.

Δεν θα μπορούσαμε να φτάσουμε μέχρι εδώ που είμαστε σήμερα και να επηρεάζουμε θετικά την ζωή άλλων ανθρώπων, χωρίς την δική σας βοήθεια.

Ένα τεράστιο Μπράβο σε εσάς, τους panelists του My Opinion, που στηρίζετε το όραμα και τους στόχους μας.

Το Hope For Children έχει ως στόχο να βοηθά τα παιδιά που που χρειάζονται προστασία και φροντίδα (από την Ιστοσελίδα του Οργανισμού: «συνεργάζεται με εθνικούς, περιφερειακούς και διεθνείς συμβουλευτικούς οργανισμούς με στόχο τη μεταρρύθμιση των συστημάτων παιδικής κοινωνικής πρόνοιας, για λογαριασμό παιδιών που εξαρτώνται από τα συστήματα αυτά για την προστασία και τη φροντίδα τους»), και να προωθεί και να υπερασπίζεται τα δικαιώματα τους. Δημιουργώντας λοιπόν, το Σπίτι του Παιδιού, τα Σπίτια της Ελπίδας καθώς και άλλα κέντρα φροντίδας και υποστήριξης, αναλαμβάνοντας διάφορες άλλες σημαντικές δράσεις, εκστρατείες κτλ., το Hope or Children προστατεύει, φροντίζει και υπερασπίζεται το δικό μας μέλλον, τα παιδιά μας.

Είναι τιμή μας να συνεχίζουμε να βοηθάμε με κάθε τρόπο Ανθρωπιστικούς Οργανισμούς σαν το Hope for Children και να συμβάλλουμε στη βελτίωση της ζωής των συνανθρώπων μας.

Δείτε την συνέντευξη της κυρίας Άντριας Νεοκλέους από το Hope For Children εδώ: