Γνωρίστε την Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου-ΟΠΑΚ

Η Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου ( Ο.ΠΑ.Κ. ) είναι ένας ακόμη μη κερδοσκοπικός οργανισμός, του οποίου το έργο του, στηρίζει το My Opinion!

Η ιδέα και οι εργασίες για ίδρυση της Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου ξεκίνησε το 1978 με πρωτοβουλία έξι παραπληγικών ατόμων οι οποίοι κηρύχθηκαν και ως ιδρυτές της.

Πίσω από την ιδέα δημιουργίας της οργάνωσης βρισκόταν η ανάγκη επίλυσης των ιδιαίτερων προβλημάτων τα οποία αντιμετώπιζαν τα άτομα με κάκωση νωτιαίου μυελού.

Μέσα από πολλούς αγώνες κατάφερε να δημιουργήσει αρκετά γερά θεμέλια πάνω στα οποία στηρίζεται και διεκδικεί για τα μέλη της, αλλά και τα άτομα με αναπηρίες γενικά.

Βασιζόμενη στη φιλοσοφία της ανεξάρτητης διαβίωσης, η Οργάνωση προσπαθεί έτσι ώστε τα άτομα με τετραπληγία και παραπληγία να είναι πλήρως ενσωματωμένα στην κοινωνία και να τυγχάνουν σεβασμού τα ανθρώπινα τους δικαιώματα ως ισότιμοι πολίτες.

Μέσα από το δικό του έργο, το My Opinion, παροτρύνει τα μέλη της κοινότητας του να στηρίξουν με το δικό τους τρόπο την Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου (Ο.ΠΑ.Κ.).

Μην ξεχνάτε πώς, εξαργυρώνοντας προφέρετε ακόμη περισσότερα από όσα πιστεύετε!!