Παγκόσμια ημέρα Εθελοντισμού 2021

Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα Εθελοντισμού οι πάνελιστ του My Opinion κλήθηκαν να απαντήσουν ποια ήταν η εθελοντική τους δράση για το 2021.

Συγκρίνοντας με το 2020 στο σύνολο των ενεργειών έχει σημειωθεί μία μικρή αύξηση.

Όταν η κοινότητα του My Opinion ρωτήθηκε αν έχει κάνει κάποια φιλανθρωπική πράξη τον τελευταίο 1 χρόνο. Το 84% αναφέρει ότι έχει δώσει χρηματική βοήθεια για κάποια φιλανθρωπία. Το 2020 το ποσοστό αυτό ήταν στο 80%.

Μία άλλη ερώτηση αναφερόταν στην εθελοντική προσφορά μέρος του χρόνου με τα ποσοστά να παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα, σημειώνοντας όμως μία μικρή αύξηση από το 33% στο 34%.

Τέλος έχει παρατηρηθεί μια μικρή μείωση η παροχή βοήθειας σε κάποιο ξένο ή άγνωστο ο οποίος χρειαζότανε βοήθεια. Από το 77% το 2020, πήγε στο 75% το 2021.

Ο εθελοντισμός δεν είναι απλά ένας όρος, είναι στάση ζωής και δρα εποικοδομητικά στο κοινωνικό στερέωμα καθώς αφορά όλους ανεξάρτητα από κοινωνικές και οικονομικές διακρίσεις, προάγει την ενεργή συμμετοχή των πολιτών στην προάσπιση των θεμελιωδών τους δικαιωμάτων και ενδυναμώνει την κοινωνική αλληλεγγύη και συνοχή.