Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος στις 5 Ιουνίου

Οι πάνελιστ του My Opinion έχουν δώσει απαντήσεις και για αυτό το θέμα, έτσι και εμείς με αφορμή την παγκόσμια ημέρα, σας τις παρουσιάζουμε!

Ενεργή συμμετοχή σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος, το 10%!
Μόνο Ανακύκλωση-επαναχρησιμοποίηση, το 81%!
Άτομα που δεν συμβάλλουν με κάποια ενέργεια για την προστασία του περιβάλλοντος, το 9%!
Τα πιο πάνω στοιχεία αφορούν το σύνολο των απαντήσεων από όλες τις ηλικιακές ομάδες 18+.

Πολύ ενθαρρυντικά στοιχεία, τουλάχιστον για τα άτομα που έχουν απαντήσει ότι κάνουν ανακύκλωση-επαναχρησιμοποίηση. Εξαιρετική αρχή αν υπολογίσουμε ότι η ανακύκλωση έχει μπει στην ζωή μας μόλις τα τελευταία χρόνια.

Τη φετινή χρονιά το θέμα-σύνθημα της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος είναι: «Επανασχεδιασμός, αναδημιουργία, αποκατάσταση» (Reimagine. Recreate. Restore) και εστιάζει στην αποκατάσταση των οικοσυστημάτων. Η ημέρα Περιβάλλοντος 2021, θα αποτελέσει και την απαρχή της διεθνούς δεκαετίας δράσης (2021-2030) για την αποκατάσταση των οικοσυστημάτων των Ηνωμένων Εθνών (UN), μια παγκόσμια πρωτοβουλία για την αποκατάσταση και αναβίωση ποικίλων οικοσυστημάτων, από τις κορυφές των βουνών μέχρι τα βάθη της θάλασσας.