Πόσο ευτυχισμένοι είστε?

Πρόσφατη έρευνα που έγινε σε παγκόσμιο επίπεδο (συμμετείχαν 32 χώρες) από την Ipsos (Global happiness up six points since last year: 73% now say they are happy | Ipsos) κατέδειξε ότι το 73% των ενηλίκων δηλώνουν ευτυχισμένοι (κάπως/πολύ). Αν και το ποσοστό αυτό παρουσίασε σημαντική αύξηση από πέρσι και πρόπερσι (αυξημένο κατά 6% και 10% αντίστοιχα) παγκοσμίως, ανάμεσα στις δυτικές χώρες, φαίνεται να συμβαίνει το αντίθετο (παρατηρήθηκε αξιοσημείωτη πτώση σε χώρες όπως η Αγγλία, η Πολωνία, ο Καναδάς, το Βέλγιο, η Γερμανία κ.τ.λ.).

Στην Κύπρο φαίνεται να συμβαίνει το ίδιο, αφού, βάσει έρευνας κοινωνικού περιεχομένου που διεξάγεται μέσω της MyOpinion από την Pulse Market Research παρατηρείται σημαντική πτώση από το 2021 μέχρι το 2023. Η τελευταία μέτρηση που έγινε τον Φεβρουάριο του 2023 κατέδειξε ότι το 68% των ενηλίκων δηλώνουν ικανοποιημένοι από τη ζωή τους, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό τον Σεπτέμβριο του 2021 ήταν 75%.

Τί είναι αυτό που κάνει τους ανθρώπους ευτυχισμένους τελικά;

Η έρευνα της Ipsos αναδεικνύει ότι οι άνθρωποι παγκοσμίως είναι πιθανότερο να δηλώσουν ευτυχισμένοι εάν θεωρούν ότι η ζωή τους έχει νόημα, εάν αισθάνονται ότι έχουν τον έλεγχο, εκτιμούνται και/ή είναι ικανοποιημένοι με την πνευματική και υλική τους ευημερία.